Osnovna glazbena škola traje šest godina. Nakon uspješnog završetka pojedinog razreda učenik dobija svjedodžbu. U pravilu, u školu se upisuju učenici nakon završetka drugog razreda obavezne osnovne škole. Svaki učenik uz izabrani instrument pohađa i nastavu solfeggia, a od trećeg razreda skupno muziciranje (pjevački zbor, harmonikaški orkestar ili komorna glazba).

Osnovna glazbena škola djeluje u Čakovcu, Murskom Središću, Prelogu, Donjem Kraljevcu i Orehovici

NASTAVNI PLAN:

NASTAVNI PREDMET

Broj sati u tjednu

 

RAZRED

Obvezni predmeti

I

II

III

IV

V

VI

Temeljni predmet struke

2 (30')

2 (30')

2 (30')

2 (45')

2 (45')

2 (45')

Solfeggio

2 (45')

2 (45')

2 (45')

2 (45')

2 (45')

2 (45')

Skupno muziciranje*
(od III do VI razreda)

   

2 (45')

2 (45')

2 (45')

2 (45')

UKUPNO (godišnje)

4 (150')

4 (150')

6 (240')

6 (270')

6 (270')

6 (270')

             

Izborni predmeti

           

Glasovir

         

1 (30')

Teorija glazbe

         

1 (45')

             

Korepeticija na svakih 25 učenika

         

1 sat tjedno

Ispis